Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Voľby do OSO a OSK v roku 2022

VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ A VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV KONANÉ V ROVNAKÝ DEŇ A V ROVNAKOM ČASE V ROKU 2022

Deň konania volieb: sobota 29.10.2022 v čase od 7:00 hod. - do 20:00 hod

                                                    https://www.minv.sk/?volby-selfgov22                                               ________________________________________________________________________________________

                                                               OZNÁMENIE

          O UTVORENÍ VOLEBNÉHO OBVODU A O URČENÍ POČTU POSLANCOV                                                      PRE VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

                                                        29. OKTÓBRA 2022

Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch v zmysle § 166 zákona č. 180/2014 o podmienkach výkonu volebného práva  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uznesením č. 110/2022-A,B zo dňa  28.6.2022 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Nevidzanoch bude mať 7 poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

V Nevidzanoch, 28.6.2022

 Kristína Bónová v.r ,  starostka obce


Zoznam volieb:

1 2 >