Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecnevidzany.sk spravuje Obec Nevidzany je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Nevidzany

Adresa:
Obecný úrad Nevidzany
Nevidzany 106
951 62 Nevidzany

IČO: 00308293

Samosprávny kraj: Nitriansky
Okres: Zlaté Moravce
Región: Požitavie Širočina
Počet obyvateľov: 595
Rozloha: 1026 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1113

Všeobecné informácie:   nevidzany@slovanet.sk      info@obecnevidzany.sk
Podateľňa: nevidzany@slovanet.sk    podatelna@obecnevidzany.sk

Starosta: Kristína Bónová, tel.č: 0911 158 582starosta@obecnevidzany.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecnevidzany.sk

Podateľňa
Klaudia Kováčová, Tel.:
 037 / 634 32 21

E-mail: sekretariat@obecnevidzany.sk

Kompetencie:
Obec Nevidzany je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk