Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kalendár odvozu odpadu

Zber komunálneho odpadu sa v našej obci vykonáva každý párny týždeň v piatok.


HARMONOGRAM   SEPAROVANÉHO  ZBERU:  

júl - december 2024


PLASTY, TETRAPAKY, PLECHOVÉ OBALY sa zberajú podomovým zberom, spoločne do jedného vreca zber sa uskutoční:                                  3.júla, 6.augusta, 6.septembra, 4.októbra, 8.novembra, 6.decembra,


PAPIER sa naďalej zberá podomovým zberom do vriec - zber sa však uskutoční len jeden krát za tri mesiace. V tomto období sa zber uskutoční:               10.júla, 9.októbra


SKLO sa zberá do 1100 l zberových kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené po obci. Vývoz kontajnerov je naplánovaný na:                                                                   2.júla, 3.septembra, 5.novembra a bude sa vykonávať priebežne podľa potreby.