Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kalendár odvozu odpadu

Zber komunálneho odpadu sa v našej obci vykonáva každý párny týždeň v piatok.


HARMONOGRAM   SEPAROVANÉHO  ZBERU:  

júl - december 2024


PLASTY, TETRAPAKY, PLECHOVÉ OBALY sa zberajú podomovým zberom, spoločne do jedného vreca zber sa uskutoční:                                  8.januára, 6.februára, 6.marca, 9.apríla, 13.mája, 6.júna,


PAPIER sa naďalej zberá podomovým zberom do vriec - zber sa však uskutoční len jeden krát za tri mesiace. V tomto období sa zber uskutoční:               10.januára, 5.apríla


SKLO sa zberá do 1100 l zberových kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené po obci. Vývoz kontajnerov je naplánovaný na:                                                                   4.januára, 5.marca, 7.mája a bude sa vykonávať priebežne podľa potreby.