Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Naša obec

Základná charakteristika

obce Nevidzany

 Geografické údaje

Geografická poloha obce:        okres Zlaté Moravce, mikroregión Požitavie Širočina

Susedné mestá a obce:            Vráble – Horný Ohaj, Červený Hrádok, Nová Ves nad Žitavou,  Slepčany, Tajná,    

Celková rozloha kat. územia obce:    1026 ha

 Nadmorská výška:                   rozpätie od 160-230 m.n.m.

 Demografické údaje

Národnostná štruktúra:            slováci

Náboženské zloženie:              rím.katolíci

Počet obyvateľov obce k 31.12.2022:  559

Nevidzany ležia v severozápadnej časti Pohronskej pahorkatiny, na sútoku potokov Eger a Širočina. Pahorkovitý reliéf charakterizuje i jeho výškové rozpätie od 160 do 230 m.n.m., stred obce leží v nadmorskej výške 181 m.n.m. Mierne zvlnený povrch je tvorený mladotreťohornými ílmi a pieskami prekrytými sprašou, na ktorej sa vyvinuli hnedozeme. Súvislejšie lesné porasty (dub, agát) sú len vo východnej časti katastra. Orná pôda je prerušovaná remízkami a vinohradmi. Mierne zvlnený pahorkovitý reliéf kultúrnej krajiny umožňuje nenáročné vychádzky do polí, vinohradov alebo zákutí vodnej nádrže, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti lesa, kde miestne poľovné združenie zriadilo danieliu oboru. Obec Nevidzany je súčasťou cykloturistických trás mikroregiónu „Požitavie-Širočina“.

Dnešná obec má 607 obyvateľov a 307 domových čísel. Za posledné roky sa v obci zvýšila životná úroveň i vybudovaním celoobecného vodovodu,  splynofikovaním obce,  vybudovaním kanalizačnej siete a čističky odpadových vôd. Obchodnú sieť v obci tvorí predajňa rozličného tovaru Jednota, predajňa potravín a miestne pohostinstvo. V obci sa nachádza pošta, knižnica, kultúrny dom, poľovníkom slúži poľovnícka chata spolu so strelnicou, kde sa pravidelne každý rok konajú strelecké preteky. Pre športové akcie slúži futbalové ihrisko a v jeho blízkosti sa nachádza detské ihrisko.Dominantou obce je rímskokatolícky kostol Obrátenia sv. Pavla apoštola, ktorý bol postavený v roku 1943. K histórii kostola sa viaže do kameňa vytesaný nápis, ktorý je v súčasnosti zabudovaný v nadzákladovom murive ohrady pri škôlke. Predbežný preklad ukázal, že ide o text s náboženským obsahom a možno predpokladať, že pochádza zo starého, už neexistujúceho kostola. Vychádzajúc z charakteru písma i obsahu textu sa datuje do 16. - 17. storočia. V obci, na miestnom cintoríne sa nachádza hrobka miestnej zemianskej rodiny Razghovcov, ktorí žili v obci v druhej polovici 19. storočia a na začiatku 20. storočia. Sú v nej pochovaní piati jej členovia. Obec je sídlom farského úradu.Pôvodnú architektúru obce dotvárajú i drobné sakrálne stavby: socha sv. Jána Nepomutského z roku 1855, kaplnka Lurdskej Panny Márie, ktorá bola postavená v obci pri kostole, kaplnka sv. Urbana, ktorá sa nachádza vo vinohradoch a kaplnka patróna poľovníkov sv. Huberta, ktorú vybudovali členovia miestneho poľovného združenia pri poľovníckej chate. Pri ceste smerujúcej do Vrábeľ sa nachádza kaplnka Panny Márie z 19. storočia a pri nej košatý javor, ktorý je významnou pamiatkou dokladujúcou priebeh štátnej hranice medzi Slovenskom a Maďarskom v rokoch 1938-1945 (slúžil ako pozorovateľňa tzv. finančnej stráže) o údržbu kaplnky a jej okolia sa príkladne stará rodina Jozefa Striešku č.s. 47.

V obci sa pravidelne konajú hodové slávnosti v deň obrátenia sv. Pavla apoštola, obecný ples, výstava vín, stavanie mája, poďakovanie mamám, starým mamám ku dňu matiek, svätí sa sviatok sv. Urbana – patróna viníc. Z ďalších akcií je možné spomenúť strelecké preteky poľovného združenia, svätú omšu k svätému Hubertovi patrónovi poľovníkov pri kaplnke sv. Huberta. V októbri sa v miestnom kostole koná posviacka úrody spojená s výstavou ovocia a zeleniny, v novembri posedenie s jubilantmi, v decembri privítanie novonarodených detí a koniec roka je tradične venovaný stretnutiu s Mikulášom.