Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Oznámenie o strategickom dokumente

 25.10.2021

Oznámenie o strategickom dokumente

Obec Nevidzany v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) informujme verejnosť, že jej bolo Okresným úradom Nitra oddelením štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja doručené oznámenie o strategickom dokumente „Plán rozvoja vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021 - 2027“

So strategickým dokumentom má verejnosť možnosť oboznámiť sa na webovej stránke Obce Nevidzany v záložke Úradná tabuľa. 

Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.

 Zverejnené: 25.10.2021


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >